AJEG mebahase BALI

Duh Dewa Ratu, ape kaden bakat kenehang kantes jani tusing dadi ngidem matene. I busan awainan ngaenang gae di kantore, nek matene nepukin monitor. Kantes jani tusing je matene gen sube asane nagih melod-lod, bayune masih merasa enduk. Apekeh uliang suud madaar ibusan? bise doen. Bes wareg mirib basange. Yen keneh-kenehan tiang, sube lebih teken duang tiban tiang megae di kantore, med be asane negak terus, mekite melali care ugas ibi puan. Yen biin keneh-kenehan, nak mula kene pejalan idupe dadi jelema, nak pada misi jele ngajak melah. Yen ingetin jelene jeg mekita mereren megae pang maan melali doen,hehe..nah keto te malu, kanggoang anggon di satwa doen.

Oh saje tiang dugas ipidan, Galungane ane atiban malunan saget maan tiang melali ke Goa Gajah, sing tawang bayune dugas ento, jeg mekite ilang uli jumah. Pang misi masih kenehe, tiang nyliep melaib nyemak montor lantas ngenggalin pesu uli umahe.

Sing lebihan ken a jam saget sube neked di Gianyar, biin ngaje nganginan jeg sube neked di Goa Gajah. Di Gua Gajah liu pesan tamiu uli dura negara, ade ane mekulit putih ada masih ane makulit barak. Maan masi tiang nyeledetin tamiu Jepang ditu, memih dewa ratu jeg jegeg sajan, sing tawang kal ade gek jepang ane jegeg buka keto, yan dadi baan makeneh dot atine nganggo tunangan,wakakaka..nah kanggoang di satwa doen.

Anggo ngilangin inguh tiang ngincang ditu di Gua Gajah, jeg merasa dadi tamiu masih kenehe. Biin mecelep ke Gua, biin tuun ketukad di samping Gua ento.

Ditu di undage tongos ngalih tukad, nepukin tiang meme ane medagang acung. Tanjenin tiang Aqua, nanging tiang sube ngabe, sing kal meli ape ditu. Kolo ugas to maan tiang ngorto ajak meme ento. SIng tawang angin uli dije,  i meme ento ngeraosang padewekanne teken tiang, misi ngeling pasig-sigan. Jeg care panak ne asane tiang, tiang ten bisa nutur dugas to (jani masih sing bise,hehe) nah pang kuala madingehan masih satwan memene ento.

Liu sajan  meme ento nyatwanin pari polah panakne, mantune miwah kurenanne. Tiang tusing nawang nak kenken i meme to je mrase akrab ngajak tiang, jeg saget ye nyak nuturin idik padewekan ipune. Takoninne dije tiang magae, dije tiang masekolah lan dije umah tiange. Pang sing jelek asane i meme ento metakon sing sautin, kal orain tiang masih ape pitaken memene ento. Tuturine tiang masi, oraine tiang bagus (GR masih kenehe dugas ento), satwanine tiang pari polah ane becik ngajak rerame ane di jumah. Kanggoang tiang madingehan doen, sambilang makenyem bagus (saget bagus tiang oraine, pang sing pocol oraine bages, hehe).

Yeh sing mrase asane duang jam tiang di Gua gajah, lantas tiang mepamit kan I meme ento, ngorahin kal nugtugin majalan mlali. I meme ento sube melenan gobane, i tuni dugas konden ngorto muane burem asene, sakewale saget sube maan ngorto lantas jeg melahan suba gobane. Nah singtawang masih saget pegantin Ida Hyang Widhi, nuntun tiang ketemu jak I meme ento, apang i meme ento maan nyatwa ngajak tiang. Kuale saja, pang seken sing nawang kal ngorto jak i meme ento.

Nah kanggoang monto malu, matane sube kiyap asene, batere laptope suba kal mikian telah masih, jani kal mesare malu. Bin mani mare kal posting di Blog tiange.

Rahajeng semeng,
01.13 AM, 28-11-2008

Suksma

stiker

Advertisements

Posted on 28 November 2008, in Budaya, Pribadi, Umum. Bookmark the permalink. 14 Comments.

 1. saget mekesyab bayun tiange maca judul AJeg bali niki Kaden tiang ajeg bali napi? ten uning nika carita bli nurhadi dugas galungane dibi, Tiang madue usul niki, usul sane becik. Tulisan ipune bakta ke percetakaan, sira uning dadiange cerita di buku-buku pelajahan anak SD ring bali. 🙂

  Sige said
  Om Suastiastu,
  Yeh saget sube ada komentar niki, suksma nggih.

  Indik tulisan puniki pang kuale bareng masih ane madan ngAJEGan BALIne, kuale kanggoang beloge megandong, tuah bise amone tiang nyarengi Ajeg Bali punika.

  Indik usulan Dewa becik banget, nanging kanggoang agen semeton Blogger kemanten, mawinan tiang tan mrasidayang mabahse sane becik.

  Inggih suksma Dewa inggih, antuk komentnya.

 2. Wakaka…, ingging semeton Nurhadi sane wangiang, sewusane titiang mace tulisan ragane, asapuniki cingak titiang sampun becik pisan, napi sane ngranayang kenten? Muah krane sampun wenten pikeneh saking Nurhadi jagi ngajegang BALI tur nenten je pikeneh kemanten nanging sampun kabukti saking surat sane katulis puniki.

  Daweg sapunika yening mresidayang niki, tiang ngusul sapunapi yening wentan jagi kasurat malih sane pateh sekadi puniki indayang nganggen aksara baline (nike yening meresidayang)

  Inggih asapunika manten atur titiang dumogi akeh sane nyarengin

  Sige said
  Om Suastiastu,

  Inggih kanggian amone malu Bli, bukti napi ye? wekeke. Tuah mabahase Bali anggen sewai-wai Bli.

  Nah indik nyurat ngangen aksara Bali, tiang nenten purun, awinan kantun melajah memace. Nah saget sueca embange, jak bareng-bareng melajahin rage ulian aksara Bali, saget akeh pesan kone pikenoh aksara Bali sane ma wit saking Jawi.

  Inggih suksma Bli.

 3. Waduh! Aku beneran nggak ngerti nih…

  Thx ya dah mampir ketempatku..

  Sige said
  Ini dalam bahasa Bali, nanti akan saya tambahkan terjemahan mengenai tulisan tersebut. Saya bocorkan saja judulnya, artinya AJEG mebahasa BALI adalah TETAP berbahasa BALI.
  Terima kasih.

 4. Oh ya sekalian terjemahiin dalam bahasa Inggris juga, Spanyol, Jepang jadi semua negara bisa ngerti deh.. he.. PR nih untuk Bli NUr

  Sige said
  Emang tukang translate apa? wekeke..yah akan diusahakan Broe.

 5. Kawaii ayu orang bali tapi gak bisa bahasa bali, maklum kawaii ayu dari kecil tinggal di Jawa…..

  Sige said
  Masa iya Ayu, Ayu kan jagoan neon..eh salah..jago bahasa jepun, boleh dong kita dihajar sedikit-sedikit bahasa jepun..Ah pasti Ayu bisa sikit-sikit bahasa Bali, yah minimal mengerti kalo saya bilang

  “kawaii ayu mule jegeg”

  Pasti mengerti,hehe..tnx

 6. om swastiastu…. nice post niki. Mari ajegin BALI irage.
  Share info musik nggih terutama NANOE BIROE

  Sige said
  Om Suastiastu Dewa

  Inggih kanggiang wantah akedik mresidayang..ngiring sareng sampi..eh sami..hehe..ngAJEGan BALIne antuk menyurat di BLOG.

  Nanoe Biru, bagi dung tiang ada sedikit aja MP3 nya, itu pun dipake sewaktu acara bazar kemarin..
  btw tnx.

 7. Kaden tiang Napi,Tolih uling judul kaden tiang ajeg Bali Napi? Ngggih beck nike bli pang kantun ajeg bahasa baline 😀

  Sige said
  Alow Departa, inggih kanggiang wantah amone kawenten nyane..ngiring sareng sami Ajegang Bali antuk mebahasa Bali..Suksma De..

 8. Om Swastiastu,
  matur suksma, kendel kenehe mamaca tulisan niki, jeg seru asane mablogan cepok-cepok ngangge basa bali, yen ngangge basa rujak, lalah dados bloge, ehehhe

  Sige said
  Om Suastiastu
  Suksma sampun simpang ring gubuk tiang. Yeh, dados ten wenten alamat blog bli Jer? yen dados tunas tiang, yen wenten , dagingin alamat Blog ragene, pang dados tiang mlali merika.

  Indik mebahasa rujak utawi bahasa campur, yen anggen pasikian tiang nak becik punika. Lan medagang rujak ring Blogge,hahaha..

  Suksma

 9. inggih, titiyang wawu makeneh ngae blog niki, yen sampun wenten jeg kal dagingin tiang alamatne,hehe uruk2in nyen tiang ngih? pang luwung masi blog tiange,hehe

  suksma.

  Sige said
  Sampunan nae ngeraos kenten, tiang nak kantun mlajah masi.
  Nggih yen sampun wenten Blogne sambatin je tiang, tiang makeneh memace tulisan Bli Jer.

  Suksma

 10. wuih..becik duwen ipun ngangge basa bali niki..
  tiang uning basa bali kepara manten.. hehe.. malih siki, yening mresidayang, anggen aksara bali.. huahaha

  Sige said
  Suksma Gung, sampunang ngeraos kenten tiang nak belog mebahase sane becik. Aksara Bali ? aduh tiang kantun mlajah memace.hehe

  Suksma

 11. keren gati bli…. dumadak baline ajeg

  Sige said
  Suksma Bli, wantah iseng isengan manyurat..wekeke
  Dumadak ajeg bahase Baline.

  Suksma

 12. Om Swasti Astu

  Titiang pinaka manusa bali, tinut pisan yening sampun wenten semeton sane kayun pacang ngewarisin tur ngajegang budaya bali sane sampun keloktah puniki, mogi – mogi wenten malih semeton siwosan sane mituwutin, sampunang takut melajah ngiring sareng – sareng saling dagingin. Kebawos munjuk lungsur antuk para pengelingsire dumun. Sane maduwe kewagedan munjuk ngiring limbakang ring sametone sane kirang. Sapunika taler sane merasa kirang sampunang kimud/kemad nunas ring para wikan.
  Ring para semoton sane durung pawikan. titiang ngaturang, sampun wenten situs sane ngamargiang pelestarian budaya bali, irika taler sampun kadagingan program aksara bali. Sane oneng durusang download ring http://www.babadbali.com.
  Titiang jagi nyarengin ngelestariang budaya bali seprasida antuk titiang ngemargiang.
  Suksma
  Om Santih Santih Santih Om

  Sige said
  Om Suastiasti Bli, suksma sampun mrasidayang ngerauhin Blog tiang puniki. Indik mebahase sane patut lan becik tiang kantun doh, niki wantah bahase gado-gado. Inggih ngiring sareng sami lestarian budaya Bali ne antuk menyurat nganggen bahasa Bali.

  Suksma antuk koment lan info nyane

 13. wayah ne anak anak bahasa bali di unhi ikip bnapi ihdn niki?? wkwkwkwkwkw tiang ngae tugas bahasa bali bingung nyingakain niki

 1. Pingback: Ajeg mebahase Bali - Selamat datang di Balidari.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: